Martha Verchot (left)
1999 ALHeLA Achievement Award Winner